Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym objęte są co najmniej roczną gwarancją producenta. Okres gwarancji może być dłuższy niż rok – informacja ta podana jest w informacjach o produkcje. 
W celu skorzystania z gwarancji należy zapakować wadliwy produkt wraz z opisem usterki i danymi adresowymi i odesłać na adres firmy "NOLIP Radosław Musiał".
Reklamacje produktów zakupionych w sklepie internetowym rozpatrywane są maksymalnie w ciągu 21 dni roboczych. W razie uznania reklamacji klient otrzymuje na koszt sklepu internetowego naprawiony lub wymieniony produkt, a jeżeli nie jest to możliwe ma prawo do wykorzystania kwoty wartości reklamowanego produktu na inne zakupy w sklepie internetowym lub zwrotu wartości reklamowanego produktu. W innym wypadku klient informowany jest o fakcie nie uznania reklamacji, a produkt zostaje odesłany na koszt klienta.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
Nieuzasadnione reklamacje odsyłane są na koszt reklamującego.